Habarlar

 • “Lateks” öý ellikleri görkezilýär

  “Lateks” öý ellikleri görkezilýär

  Lateks ellikleri: adaty elliklerden tapawutly we lateksden ýasalan ellikleriň bir görnüşi.Öý, senagat, lukmançylyk, gözellik we beýleki pudaklarda ulanylyp bilner we el goramagyň möhüm önümidir.Lateks ellikleri tebigy lateksden we beýleki ajaýyp kömekçilerden ýasalýar.Pr ...
  Koprak oka
 • Bir gezek ulanylýan ellikler görkezilýär

  Bir gezek ulanylýan ellikler görkezilýär

  Bir gezek ulanylýan ellikler: Bir gezek ulanylýan PE ellikler, Bir gezek ulanylýan TPE ellikler, Bir gezek ulanylýan PVC ellikler, Bir gezek ulanylýan lateks ellikler, Bir gezek ulanylýan nitril ellikler, saýlan islendik materialyňyz, reňkleriňiz we gaplamalaryňyz düzülip bilner, 100 sany kompýuter / guty, 10 guty / karton, ululyklar S, M , L, XL.Freokary erkin bolan käbir pudaklarda ...
  Koprak oka
 • lateks ellikler zawody

  lateks ellikler zawody

  Koprak oka
 • Ellikli ellik zawody

  Ellikli ellik zawody

  ÜPJÜNÇILIK GRIP: Mikro köpükli nitril örtükleri ýeňil ýaglar bilen gabat gelýär we oňat tutgaý we ajaýyp aşgazana garşylygy üpjün eder.Ultrathin dizaýny düýbünden dem almagy we suwdan goraýan öndürijiligi üpjün edýär.GYSGAÇA GÖRNÜŞ we KOMF ...
  Koprak oka
 • Lateks senagat ellikleri zawody

  Lateks senagat ellikleri zawody

  Kislota we aşgar çydamly elliklere operasiýa gutusy ellikleri, inkubator ellikleri, uzynlygy 30 sm, 38 sm, 40 sm, 45 sm, 50 sm, 55 sm, 58 sm, 60 sm, 72 sm, 82 sm diýilýär.Ak we ak reňkde bolýar.Aýratynlyklary, güýçli kislota garşylygy 70%, güýçli aşgar garşylygy 55% ...
  Koprak oka
 • Bir gezek ulanylýan nitril ellik önümi

  Bir gezek ulanylýan nitril ellik önümi

  Eplenýän önümçilik prosesi El galyplaryny arassalamak → el galyndy peç → berkidiji tank → peç → lateks tanky 1 → peç → lateks tanky 2 → peç → ýuwmak → peç → togalanmak → esasy peç → sowatmak → hlor ýuwujy tank → ýuwmak → zyýansyzlandyrmak → ýuwmak → PU tanky → soňky peç → ...
  Koprak oka
 • Pu örtülen ellik önümi

  Pu örtülen ellik önümi

  PU örtülen elliklere PU rezin örtükli ellikler ýa-da PU barmak ýa-da palma ellikleri hem diýilýär.Öndürijiligine görä, ony iki görnüşe bölmek bolar: adaty görnüş we anti-statik görnüş.Ellikler ýörite bejerilen poliuretan bilen doly örtülendir ...
  Koprak oka
 • 2022 Lateks ellikleri öndürmek usuly

  2022 Lateks ellikleri öndürmek usuly

  Lateks ellikleriniň önümçilik prosesi: 1, galyby ýuwuň, keramiki galyby suw bilen ýuwuň;2. Keramiki galyby kalsiý suwuna batyryň, kalsiý ionlary keramiki galybyň üstünde deň paýlanar;3. Kalsiý suwuna batyrylan keramiki galyby guradyň;4. Lateks çümdüriň ...
  Koprak oka
 • 2022 Deri ellik öndürmek usuly

  2022 Deri ellik öndürmek usuly

  Deri ellikler, beýleki ellikler ýaly, köp zähmet talap edýän önümler we çylşyrymly şekilleri we funksiýalary sebäpli köp amallary talap edýär.Önümçilik prosesi, köplenç subut edýär - möhürleýär - material satyn alýar - kesýär - tikýär - gaplama gutarýar, am ...
  Koprak oka
 • 2019 NSC Zähmet ätiýaçlandyryşy sergisi

  2019 NSC Zähmet ätiýaçlandyryşy sergisi

  2019-njy ýylyň sentýabr aýynda kompaniýamyz sergä gatnaşmak üçin Amerika gitdi.Bu sergide zähmet ätiýaçlandyryşy ellikleriniň ýerli satuw we satyn alyş endikleri barada has köp zat öwrendik, dünýäniň dürli künjeklerinden köp sanly sergä gatnaşdyk, ýerli müşderilere baryp gördük, şeýle hem özboluşly we owadan ...
  Koprak oka
 • Dubaý Intersec 2019

  Dubaý Intersec 2019

  2019-njy ýylyň ýanwar aýynda kompaniýamyz sergä gatnaşmak üçin Dubaýa gitdi.Bu sergide zähmet ätiýaçlandyryşy ellikleriniň ýerli satuw we satyn alyş endikleri barada has köp zat öwrendik, dünýäniň dürli künjeklerinden köp sanly sergä gatnaşdyk, ýerli müşderilere baryp gördük, şeýle hem ajaýyp we owadan görnüşlerden lezzet aldyk ...
  Koprak oka
 • 2018-nji ýylyň oktýabr kanton ýarmarkasy

  2018-nji ýylyň oktýabr kanton ýarmarkasy

  2018-nji ýylyň oktýabr aýynda kompaniýamyz güýzde Kanton ýarmarkasyna gatnaşdy we Kanton ýarmarkasynda dünýäniň dürli künjeklerinden zähmet goramak ellikleri bilen gyzyklanýan köp sanly sergä gatnaşdyk.Ilkinji Kanton ýarmarkasy üstünlikli başlandy we çaltlyk bilen Hytaýyň esasy kanaly boldy ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2