Ellikli ellik zawody

工厂 - 丁腈 涂层

 

  • ÜPJÜNÇILIK GRIP: Mikro köpükli nitril örtükleri ýeňil ýaglar bilen gabat gelýär we oňat tutgaý we ajaýyp aşgazana garşylygy üpjün eder.Ultrathin dizaýny düýbünden dem almagy we suwdan goraýan öndürijiligi üpjün edýär.
  • GYSGAÇA GÖRNÜŞLIK we amatly: Ykdysady taýdan döredilen amatly 3D gyrgy ähli barmaklara laýyk gelýär.
    • KOREBIR MAGLUMATLAR: Trikotaj bilegi hapa we galyndylaryň elliklere girmeginiň öňüni alýar.

Iş wagty: Maý-17-2022