Lateks senagat ellikleri zawody

 

Kislota we aşgar çydamly ellikleroperasiýa gutusy ellikleri, inkubator ellikleri, uzynlygy 30 sm, 38 sm, 40 sm, 45 sm, 50 sm, 55 sm, 58 sm, 60 sm, 72 sm, 82 sm diýilýär.Ak we ak reňkde bolýar.Aýratynlyklary, güýçli kislota garşylygy 70%, güýçli aşgar garşylygy 55%, ýumşak we amatly, geýmek aňsat, elektronika, biologiýa lukmançylygy, himiýa, çap we boýamak, elektroplatlamak we ş.m.

 

 

  • ✔ Biziňhimiki elliklerýokary hilli lateks materiallaryndan, ýumşak we suw geçirmeýär.Çydamly we galyňrezin elliklerköp ýyllap ulanylyp bilner.
  • Dr Drenajlaryňyz ýa-da galyndy turbalaryňyz petiklenende uzyn rezin ellikleri ulanmak gaty amatly.Uzyn lateks elliklerimiz könelmäge we ýyrtylmaga ukyply.
  • Lat Lateks ellikleri diňe güýçli kislotalar we aşgarlar bilen işlemeli bolanyňyzda täsirli bolman, eýsem bagy ideg edeniňizde, üzümleri ýerden, kökleriň we gyrymsy agaçlaryň töwereginden çekip alanyňyzda hem peýdalydyr.
  • Long Uzyn suw geçirmeýän arassalaýjy ellikleriň ýeterlik galyňlygy gowy goragy üpjün edýär we ellemäge duýgur.
  • Long Uzyn Lateks ellikleri maşynlara hyzmat etmek, howly işleri, akwarium, himiýa gaýtadan işlemek, tebigy gaz senagaty, çap we boýag senagaty we ş.m. ulanylyp bilner.

29da218d3b57eba141757d36aa88646


Iş wagty: Fewral-24-2022