Nitrile synag ellikleri

 • Hytaý zawody bir gezek ulanylýan synag Nitril ellikler, gara, gyzyl, gök, gülgüne

  Hytaý zawody bir gezek ulanylýan synag Nitril ellikler, gara, gyzyl, gök, gülgüne

  • Ajaýyp taktil duýgurlygy üçin dokumaly barmaklaryň ujy bilen amatly.
 • Mawy Nitril synag ellikleri arzan bahalar

  Mawy Nitril synag ellikleri arzan bahalar

  PREMIUM SYITYASY: Örän çydamly we deşikli garşylyk, ýokary elastik we lateksden we winilden has amatly;

  LATEX ÜÇIN ÜPJÜNÇILIK: Tebigy rezin latekslere we don tozyna duýgur adamlar üçin iň oňat çözgüt

  Sag ýa-da çep eliňize laýyk gelýär, gowulaşdyrmak üçin dokalan barmaklar.Palma we barmaklar gabykly we ygtybarly ýer berýär

 • Mawy ekzamen senagat köp sanly bir gezek ulanylýan poroşok mugt

  Mawy ekzamen senagat köp sanly bir gezek ulanylýan poroşok mugt

  Ajaýyp el we şahsy gorag.Nitrile suwuklyklardan, gazlardan we ýiti zatlardan has ýokary gorag üpjün edýän deşiklere çydamly.Allergen däl we gaharlandyryjy däl

  Ajaýyp wezipeler üçin ajaýyp laýyklyk, gowy duýgurlyk we çaltlyk.Aýna köýnekleri, ownuk zatlary, gurallary we gurallary has gowy tutmak üçin barmaklaryňyzyň ujy inçe dokalýar

 • Gara poroşok Mugt däl Nitril ellikler

  Gara poroşok Mugt däl Nitril ellikler

  Örän rahatlyk üçin gara nitril, steril däl çydamlylyk, poroşok, ýokary himiki çydamly, ýagyň ýokary garşylygy, arassalaýjy we ellikler Nebit bilen baglanyşykda giňelmeýär.

  Iň ýokary güýç, punktura çydamly, ambidextrous ellikler, taktil duýgyny saklaýar.

  Senagat taýdan ulanmak üçin ajaýyp, Saç salony “Saç ölmek”, jaýyň töwereginde arassalamak.Hukuk goraýyş, tehniki hyzmat we arassalamak, awtoulag, senagat ulanylyşy