Winil synag ellikleri

  • Bir gezek ulanylýan PVC winil synag ellikleri

    Bir gezek ulanylýan PVC winil synag ellikleri

    Ponksion we ýyrtyk mugt - Barmagyň çeýeligi üçin ýyrtylmaz we deşilmezligi üçin galyň arassa plastmassa.

    Güýçli päsgelçilik - Aşhana ýa-da arassalamak üçin bu ellikler himiki maddalardan, yslardan we ş.m. päsgelçilik döredýär.

    Perfect Ambidextrous Fit - bulaşyklygyň öňüni almak üçin sag we çep eliňiz bilen oňat gabat gelýär.